Giấy được làm như thế nào ?

Giấy được làm như thế nào ? GIẤY là một loại vật liệu mỏng được làm từ chất xơ dày từ vài trăm mm cho đến vài cm, thường có nguồn gốc thực vật, và được tạo thành mạng lưới bởi lực liên kết hiđrô không có...

Thủy điện Tuyên Quang

Thủy điện Tuyên Quang Công trình thuỷ điện Tuyên Quang đang được xây dựng trên sông Gâm thuộc địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. Đập của công trình là đập đá đổ đầm...